Popular Posts

Thursday, June 6, 2013

"आमआदमी" कौन है जी


ओजी तुस्सी कांग्रेस नू जाणदे हो 

हांजी हांजी ....!!

बीजेपी नू ....

आहो जी .....

माया 'दी' ममता 

ते मुलैम नु पिछाणदे हो जी 

हन्जी हन्जी ...मलूम है जी 

ते फिर ऐ भूतनी दा 

"आमआदमी" कौन है जी ...?

No comments:

Post a Comment